TIKKO CHICCO IZ SOLNECHNYKH MALYUTOK

 

Родословная

 

Фотоальбом

 

Дети

 

DYUMARI ANABEL' KRUAZ'E

 

 

 

Родословная

 

Фотоальбом

 

Дети

 

ZULEIKA RIVERA IZ SOLNECHNYKH MALYUTOK

 

Юный Чемпион Украины

 

 

Родословная

 

Фотоальбом

 

Дети

 

BONITA AVRORA IZ SOLNECHNYKH MALYUTOK

 

 

Родословная

 

Фотоальбом

 

Дети

DESERT ROSE IZ SOLNECHNYKH MALYUTOK

 

Родословная

 

Фотоальбом

 

Дети

MIA GALAXY IZ SOLNECHNYKH MALYUTOK


Родословная


Фото


Дети

PRIMA VERA  IZ SOLNECHNYKH MALYUTOK

 

Родословная

 

Фотоальбом

 

Дети

MАRI BLUES LILY IZ SOLNECHNYKH MALYUTOK

 

 

Родословная

 

Фотоальбом

 

Дети

DELISIA GREY IZ SOLNECNYKH MALYUTOK

 

 

Родословная


Фотоальбом


Дети